Liczba odwiedzin: 8463  
 
Historia             
Kliknij aby zobaczyć powiększenie zdjęcia
Siostra Gabriela
(okres I Wojny Światowej)
Gabriela
hrabina von Thun und Hohenstein

      Urodzona 30 listopada 1872 r. w Wiedniu, właścicielka pięknego majątku w Kończycach Wielkich. Była piękną kobietą o szlachetnej duszy, która wcześnie rozpoczęła działalność dobroczynną -początkowo w swoich dobrach, później zajęła się tworzeniem i pracą w instytucjach i organizacjach dobroczynnych. 
    Od 1902 r. przewodniczyła oddziałowi pomocniczemu Austriackiego Czerwonego Krzyża. W 1904 r. powołała komitet budowy pawilonu dla dzieci. Zebrała na ten cel 120.000 koron i oddział dziecięcy oddano do użytku w 1910 r., nadając mu Jej imię. Potem, co rok do oddziału dla dzieci przywoziła paczki na gwiazdkę, zaś Zarząd Miasta w uznaniu zasług nadał jej tytuł Honorowego Obywatela Cieszyna.

      W 1906 r. współdziałała w organizacji Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, była inicjatorem powstania Towarzystwa Ochrony Zwierząt.
      W czasie wojny jako siostra Czerwonego Krzyża w Szpitalu Śląskim, pomagała w mieście jej ofiarom. W odrodzonej Polsce była pierwszą przewodniczącą cieszyńskiego oddziału PCK i aktywnie uczestniczyła w nowych organizacjach i komitetach pomocy. W Kończycach Wielkich dzięki jej pomocy powstał przytułek dla inwalidów wojennych im kpt. Cezarego Hallera. w czasie II wojny światowej nie zaniechała swojej działalności.
      W 1945 r. cały majątek hrabiny skonfiskowało państwo polskie, a ona znalazła się na ulicy bez środków do życia. Pomógł jej ówczesny dyrektor szpitala dr Jan Kubisz i ordynator dr Dalski z rodziną.
      Hrabina zmarła 18 stycznia 1957 r., a egzekwie pogrzebowe w Cieszynie i Kończycach Wielkich były wielką manifestacją poświęconą pamięci szlachetnej dobrodziejki.
autor: Mariusz Makowski
 

  
Kiedy i po co powstało Stowarzyszenie?

     Stowarzyszenie zostało założone w dniu 19.VII. 1999 przez osoby, którym leży na sercu doprowadzenie do końca przerwanej przed laty inwestycji. Powstanie Stowarzyszenia było też reakcją na pojawiające się w ustach niektórych lokalnych polityków zdumiewające pytanie...czy jest sens kończyć tę inwestycję, skoro istniejące szpitale w Bielsku i Jastrzębiu mogły by zaspokoić potrzeby lokalnej społeczności ? Argumenty dowodzące, że trzeba, i że nie jest to tylko interes lokalny, przytaczamy w innym miejscu naszej informacji
     Założycielami Stowarzyszenia są:  Władysław Babiński  (Cieszyn), Stanisław Brzyski (Bielsko-Biała), Jan Cieślar (Wisła), Marek Cywiński (Cieszyn), Mateusz Czupryna (Skoczów), Adam Drożdż (Goleszów),  Emil Fober (Ustroń), Andrzej Georg (Ustroń), Marcin Górecki (Cieszyn), Stanisław Hławiczka (Cieszyn), Alfred Holisz ( Cieszyn ), Janusz Karbowniczek (Cieszyn), Jan Kawulok (Cieszyn), Karina Kominek (Brenna), Andrzej Kondziołka (Zebrzydowice), Tadeusz Kopeć (Cieszyn), Brunon Kopiec (Wisła), Alojzy Kopoczek (Cieszyn), Aleksandra Kostka (Cieszyn), Jan Kozieł (Cisownica), Piotr Kraszewski Dębowiec), Jerzy Kronhold (Puńców), Maciej Krzanowski (Cieszyn), Józef Łacek (Jaworzynka), Antoni Łukosz (Chybie), Mariusz Makowski (Cieszyn), Jerzy Malik (Skoczów), Janusz Manderla (Cieszyn), Tadeusz Mendrek (Górki Wielkie), Emanuel Mikołajczyk (Mnich), Adam Opatowiecki (Górki Wielkie), Andrzek Rdest (Cieszyn), Władysław Remin (Brenna), Marek Sojka (Cieszyn), Tomasz Szkaradnik (Ustroń), Tadeusz Szweda (Skoczów), Jan Zorychta (Dzięgielów), Bolesław Żarski (Cieszyn).
     Uczestnicy zebrania założycielskiego upoważnili ks. Jana Kozieła, ks. Adama Drożdża i dr med. Macieja Krzanowskiego do koniecznych działań organizacyjnych (rejestracja w Sądzie, zwołanie Walnego Zebrania i wyboru władz) oraz wystosowali adres do społeczeństwa powiatu informujący o swej inicjatywie i zapraszający do współpracy.
     Walne Zebranie w dniu 3. września wybrało władze, prezesem Zarządu został ks. Jan Kozieł. W trakcie swej 2. letniej kadencji Zarząd zainicjował powstanie 8 kół terenowych Stowarzyszenia. Istnieją dziś wykazując różny stopień aktywności:

 •      Gminne Koło w Brennej (przewodnicząca Danuta Domagała)
 •      Gminne Koło w Chybiu (przewodniczący Emanuel Mikołajczyk)
 •      Miejskie Koło w Cieszynie (przewodniczący Krzysztof Laba)
 •      Koło przy Szpitalu Śląskim w Cieszynie (przewodniczący Tomasz Rutkowski)
 •      Gminne Koło w Goleszowie (przewodnicząca Bogusława Handerek)
 •      Miejskie Koło w Skoczowie ( przewodniczący Andrzej Cichy)
 •      Miejskie Koło w Ustroniu (przewodniczący Włodzimierz Gołkowski)
 •      Miejskie Koło w Wiśle (przewodniczący Stanisław Kolebacz)
 •      Gminne Koło w Zebrzydowicach (przewodnicząca Czesława Haczek).

     Czyniono wysiłki, aby w każdej gminie utworzyć Koło Stowarzyszenia. Niestety nie udało się tego dokonać w Dębowcu, Hażlachu, Istebnej i w Strumieniu. Zarząd nadal oczekuje, że pojawią się w wymienionych gminach ludzie gotowi do podjęcia tej inicjatywy.
     Wyemitowano cegiełki z napisem "Buduję Szpital Śląski" o nominałach 1, 6 i 12 zł oraz odznaki z takim samym tekstem przyznawane sponsorom Stowarzyszenia, (brązową za wpłatę 100 - 399 zł, srebrną za wpłatę 400 - 3999 zł i złotą za wpłatę wyższą). Co pewien czas prezentowano w Głosie Ziemi Cieszyńskiej ( i nadal prezentuje się ) nazwiska osób i nazwy firm, które przekazały na konto Stowarzyszenia kwoty co najmniej stuzłotowe. Cegiełki rozprowadzane są w szpitalach, szkołach i przychodniach.
     Zarząd zorganizował w r.2001 spotkanie radnych Sejmiku i posłów z naszego regionu, na którym przedstawiono znaczenie kontynuacji szpitalnej inwestycji, w szczególności dokończenia budowy pawilonu diagnostyczno-zabiegowego, aktualnie w stanie surowym. W następstwie tego posłowie rozpoczęli w Sejmie lobbing na rzecz wprowadzenia do budżetu naszej inwestycji wraz ze zbieraniem podpisów posłów popierających tę ideę celem przedstawienia dokumentu Ministrowi Finansów. Radny Sejmiku i działacz Stowarzyszenia Maciej Krzanowski zaprosił sejmikową Komisję Zdrowia na wyjazdowe posiedzenie w Cieszynie celem zapoznania radnych ze stanem inwestycji i z jej znaczeniem dla cieszyńskiego szpitala. W rezultacie Sejmik podjął uchwałę o konieczności jej kontynuacji. Dalszym skutkiem tych działań było wprowadzenie tematu "Rozbudowa Szpitala Śląskiego" do strategii rozwoju województwa Śląskiego a następnie do kontraktu miedzy województwem a rządem. Przewidziany jej budżet na lata 2002-3 jest wprawdzie bardzo niski, ale fakt przywrócenia tematu do planu traktujemy jako sukces i łączymy z nim nadzieje na przyszłość Przy wszystkich tych staraniach podkreślano fakt zaangażowania się społeczeństwa powiatu w sprawę dokończenia inwestycji, co wyróżnia nas od wielu innych części Kraju, gdzie lokalne władze również zabiegają o przywrócenie do finansowania zatrzymanych kiedyś budów.
     W dniu 5 listopada 2001 odbyło się kolejne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które wybrało nowe władze. Zarząd pracuje od tej pory w następującym składzie:

 • prezes mgr Jan Szwarc, poseł na Sejm RP
 • v.prezes ks.Jan Kozieł, pastor parafii w Cisownicy
 • v.prezes mgr inż.Tadeusz Kopeć, vicestarosta cieszyński
 • sekretarz dr n. med. Janusz Manderla, st.asystent oddziału
  ginekologiczno-położniczego Szpitala Śląskiego
 • skarbnik dr n.med.Maciej Krzanowski, były dyrektor ZOZu w Cieszynie
 • mgr inż.Jan Kawulok, dyrektor ZZOZu w Cieszynie
 • Ks.Adam Drożdż, dziekan dekanatu goleszowskiego
 • mgr Alfred Holisz, kierownik Wojewódzkiej Pracowni Medycyny Nuklearnej
 • mgr inż.architekt Marek Sojka, właściciel firmy projektowej
 • Emanuel Mikołajczyk, były poseł na Sejm PRL

Komisja rewizyjna została wybrana w składzie:

 • dr Janusz Karbowniczek,
 • Irena Pawelec,
 • Joanna Materna.

     Zgromadzenie uchwaliło zmiany w statucie, m.in.wprowadzono do tytułu Stowarzyszenia patronat Hrabiny Gabrieli Thun, osoby niezwykle zasłużonej dla budowy Szpitala Śląskiego przed 100 laty.

Działalność finansowa Stowarzyszenia.
     Rozmiar finansowy inwestycji, której realizacja jest naszym celem (70, a tak naprawdę to chyba 100 milionów) przekreśla oczywiście możliwość jej ukończenia ze środków Stowarzyszenia. Dlatego głównym celem Stowarzyszenia jest nacisk polityczny na decydentów. To, że budowa ruszyła, uważamy też i za nasz sukces. Zabiegamy nie mniej o dodatkowe, społeczne już środki, gdyż po pierwsze... tych budżetowych, jak doświadczenie wykazuje, nigdy nie jest dosyć,- po drugie... zasada kofinansowania, już obowiązująca w przyznawaniu funduszów unijnych, wejdzie, jak sądzimy, też do polskich obyczajów. Dajemy w ten sposób politykom ziemi cieszyńskiej do ręki argument, którym powinni walczyć o właściwe pieniądze już z budżetu.
     Oprócz środków otrzymywanych od sponsorów drobnych (kwesty publiczne, dzieci szkolne, pacjenci w przychodniach), średnich i dużych, których nazwiska i nazwy podajemy poniżej, Stowarzyszenie prowadzi też małą działalność gospodarczą. Zwróciło się mianowicie z prośbą do cieszyńskich plastyków o zaprojektowanie kartek wysyłanych w okresie Świąt Bożego Narodzenia i sprzedawało je w sklepach Cieszyna i urzędach pocztowych powiatu. Wysyłano je poza tym do dotychczasowych i potencjalnych sponsorów. Kartki łączą elementy Świąt, miejscowej architektury i przyrody jak też w gwarze wyrażanych życzeń oraz zawierają apel o wspieranie celów Stowarzyszenia. Wiemy, że szereg osób wysłało je do Cieszyniaków mieszkających poza Cieszynem i poza Krajem.
     Uzyskaliśmy poparcie dla działań Stowarzyszenia p.t.księży Biskupów, tak Kościoła Katolickiego jak i Ewangelickiego bielskich diecezji, co pozwoliło nam kwestować pod kościołami w wielu miejscowościach powiatu. Poszukujemy osób, które zgodziły by się raz w roku uczestniczyć w takich kwestach w swoich miejscach zamieszkania. W Cieszynie kwesty odbywały się co roku w latach 2000-2002 dając przeciętny uzysk około 8 tysięcy złotych. Brali w nich udział działacze partii (SLD, UW, Platforma Obywatelska,SD) i Stowarzyszeń (Nasz Cieszyn). W maju r.2002 miał miejsce koncert w kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Skoczowie, w którym wystąpiły chóry Ziemi Cieszyńskiej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Estrady Ludowej "Czantoria" z Ustronia a dochód z imprezy został przekazany Stowarzyszeniu.
Wszyscy działacze Stowarzyszenia poświęcają swój czas dla niego bezpłatnie. Jedynym wydatkiem osobowym jest honorarium dla biura prowadzącego księgowość Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie przechowuje swe środki na lokatach bankowych. Niestety, pierwotne nadzieje, na pozyskanie od każdego statystycznego mieszkańca powiatu złotówki miesięcznie, co zapewne nie nadwerężyło by istotnie większości rodzinnych budżetów ale jest trudne do realizacji z przyczyn organizacyjnych, nie spełniły się.

 

<<wstecz | historia | sponsorzy | szpital śląski | kontakt | księga gości